Könyvvizsgálói feladatok...
Írta: Adminok   
2011.03.01.

 

Pályázati felhívás

  

 

   Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.)

   pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására 2011. június 01. napjától, három éves

   időtartamra.

   Pályázati feltételek:

-          a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt, akik szerepelnek

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben, mint

„költségvetési” minősítésű könyvvizsgáló,

-          ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás

idejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyvvizs-      

gálói kinevezését és adatait,

-          a pályázó legalább öt év könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezzen.

    A pályázathoz csatolandó:

-          a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatása,

-          szakmai referenciák felsorolása,

-          kamarai tagság igazolása,

-          szerződés tervezet.

    A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 8.

    A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő testületi

   ülésen dönt.

   Pályázat benyújtása felvilágosítás: Tiszapüspöki Község Önkormányzata Polgár István

   polgármester 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. Tel:56/445-000.

 

 

-.-.-

 

 Pályázati felhívás:

   Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

   Tel:56/445-000) pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására, 2011. június 01.

   napjától, három éves időtartamra. A pályázat benyújtási határideje a Hivatalos Értesítőben  

   való megjelenést követő 15. nap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frissítve ( 2013.04.15. )