Rendeletek [ 1995-2013 ]
Az alábbi dokumentumok nevére kattintva letölthetők a 2013-ig hozott rendeletek
  Hivatkozás Találatok
  Link   14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
451
  Link   12/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 12/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete Tiszapüspöki Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
465
  Link   11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületénekhttp://tiszapuspoki.hu/images/documents/pdf/2013_rendelete a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról
454
  Link   10/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 10/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló 17/2004.(IX.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
469
  Link   9/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
446
  Link   8/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 8/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2004.(IV.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
461
  Link   7/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 7/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
455
  Link   6/2013.(IX.05.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.05.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
457
  Link   5/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
462
  Link   3/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) számú rendelete módosításáról
437
  Link   4/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
449
  Link   2/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
446
  Link   1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
458
  Link   15/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 15/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
468
  Link   14/2012. (XII.06. ) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 14/2012. (XII.06. ) önkormányzati rendelete a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról
464
  Link   13/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 13/2012.(X.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
466
  Link   11/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 11/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj megállapításáról
473
  Link   8/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 8/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást megállapító rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
468
  Link   7/2012 . (IV.20. ) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő - testületének 7 /2012 . (IV.20. ) önkormányzati rendelete a 2011 . évi pénzügyi tervéne k végrehajtásáról
456
  Link   3/2012. (II.20. ) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzat a K épviselő - testületének 3/2012. (II.20. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012 . évi költségvetéséről
455
  Link   11/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
439
  Link   2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben)
474
  Link   21/2006.(XII.27.) önkormányzati rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006.(XII.27.) ÖK számú rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól
379
  Link   2/2005.(I.27.) rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(I.27.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)
454
  Link   17/2004.(IX. 23) rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2004.(IX. 23) rendelete a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól
460
  Link   19/2003.(X.01) számú rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003.(X.01) számú rendelete Tiszapüspöki Mezőőri Szolgálat létesítéséről és a működéséről (egységes szerkezetben)
455
  Link   16/2003 (IX.01) számú rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003 (1X.01) számú rendelete A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek helyi, belterület közúti közlekedéséről
449
  Link   1/2003.(I.20.) számú rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.20.) számú Rendelete a községi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések meghatározásáról (egységes szerkezetben)
451
  Link   22/2001.(XII.20.) ÖK. sz. rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2001.(XII.20.) ÖK. számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.
449
  Link   15/2001.(XI.01.) ÖK. sz. rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001.(XI.01.) ÖK. számú r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)
444
  Link   12/2001.(X.Ol.) ÖK. sz. rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2001.(X.Ol.) ÖK. számú r e n d e l e t e önkormányzati rendeletek módosításáról
461
  Link   5/2000.(II.01.) ÖK. számú rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2000.(II.01.) ÖK. számú r e n d e l e t e Tiszapüspöki község címeréről
464
  Link   9/1999.(X.01.) ÖK. sz. rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1999.(X.01.) ÖK. számú rendelete (egységes szerkezetben) Tiszapüspöki községért kitüntető díj és a Közszolgálatért elismerő kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről
461
  Link   13/1995. (IX.24.) ÖK számú rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995. (IX.24.) ÖK számú rendelete a községi köztemető működtetéséről, használatának rendjéről (egységes szerkezetben)
455
  Link   9/1995. (V.10.) ÖK sz. rendelet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (V.10.) ÖK számú r e n d e l e t e Tiszai szabad strand területének bérbeadásáról, bérleti szerződések megkötéséről és a bérleti díjak megállapításáról
459