TOP pályázatok PDF Nyomtatás
Írta: Adminok   
2018.06.05.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

TISZAPÜSPÖKIBEN HAMAROSAN BEINDUL A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

 

Kedvezményezett neve:            Tiszapüspöki Községi Önkormányzat

 

Projekt címe:                            Mini bölcsőde kialakítása Tiszapüspökiben

 

Szerződött támogatás összege: 188 992 984

 

Támogatás mértéke:                 100 %

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat a Széchenyi 2020 programból a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében 188,99 millió Ft európai uniós támogatást nyert el bölcsőde kialakítására.

 

A településen megjelenő fokozott igények kielégítésének az érdekében az Önkormányzat egy mini bölcsődei funkciók ellátását szolgáló új intézmény létrehozását tervezi. A Kedvezményezett egy modern 1 csoportos 8 fős mini bölcsőde létrehozását tervezi az óvodával közös területen, ahol a bölcsődei ellátást gördülékenyen biztosítani tudja a településen élők számára.

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat igényeit és lehetőségeit figyelembe véve az új mini bölcsőde a jelenlegi óvodai játszóudvar helyén (5211 Tiszapüspöki, Fő út 91. hrsz.:20) kap helyet az óvoda utolsó csoportszobájával szemben. Az így létrejött belső, elzárt udvar adja a bölcsőde védett játszókertjét biztosítva a bölcsőde és óvoda önálló zavartalan működését. A tervezés során egy egyszerű stílusában inkább modern épülettömeg létrehozása volt a cél. A foglalkoztatóhoz kapcsolódni fog egy nagyobb terasz, amit mozgatható árnyékolóval tervezünk ellátni.  A belső játszóudvar szorosan kapcsolódik a teraszhoz, az udvar egységét a két épületet összekötő gazdasági út, egy fedett-nyitott közlekedő választja szét. A bölcsődei foglalkoztató tágas, napfényes, könnyen megközelíthető lesz.  Az épületben a fürösztő-biliztető helyiség mellett tálaló, babakocsi tároló, iroda, raktár, nevelői szoba és öltöző is helyet kapott.

 

Az épületgépészettel összefüggő eszközök, berendezések külön helyiségben találhatók. A megvalósítás során az épület közösségi funkcióit ellátó tereiben és a helységeiben komplex akadálymentesítés valósul meg. A beruházás során az energiahatékonysági szempontok egyaránt érvényesülnek. Az új építésű ingatlan tetejére napelemek kerülnek telepítésre. A projekt keretén belül a bölcsőde alapvető működéséhez és a biztonságos és zavartalan működéshez szükséges eszközök beszerzésre kerülnek. Mindamellett a bölcsőde udvarára is tervezett eszközbeszerzés.

 

A beruházást követően egy a jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú gondozói-nevelői munka ellátására alkalmas új épületegység várja a kisgyermekeket.  A projekt tervezése és megvalósítása során is szoros az együttműködés a Magyar Bölcsődék Egyesületével.

 

Projekt tervezett befejezése:     2022.01.29.

 

Projektazonosító száma:           TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00026

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

„Tiszapüspöki Fenntartható Turizmusfejlesztése”

 

TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00009

 

 

Kedvezményezett:                                    Tiszapüspöki Községi Önkormányzat

A projekt megvalósítási időszaka:                 2018.05.01. – 2019.12.31.

A projekt elszámolható összköltsége:           60.000.000. Ft

A támogatás mértéke:                              100 %

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

 

- Tiszapüspöki, holt-Tisza parti horgászhely (5211 Tiszapüspöki, Hrsz.: 027/5)

- Tiszapüspöki szabadstrand (5211 Tiszapüspöki, Hrsz.: 09/8)

- Tiszapüspöki oktatóközpont (5211 Tiszapüspöki, Hrsz.: 02/4)

 

 

A község vezetésének célja, a helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása. A fejlesztéssel lehetőség nyílik a térség gazdaságának élénkítésére, a foglalkoztatás növelésére. A beruházás a helyi és térségi igényeket kívánja kielégíteni, amelyek ugyan nem részei az országos hálózatoknak, azonban a térségben és helyben jelentős lehetőséget és bővítési potenciált jelentenek a település turizmusának növekedése érdekében. A fejlesztés eredményeként a turisták hosszabb időt tudnak eltölteni a területen ezáltal az igényeik kiszolgálására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyekbe a magánvállalkozások is bevonhatók. A helyi kisvállalkozások bevonása munkahely teremtéssel is jár, ami ugyancsak hozzájárul a térség fejlődéséhez.

 

A fejlesztés során megújul az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont. A beruházás eredményeként az üzemelés költséghatékonyabb módon valósul meg, amivel csökkenthető az ide látogató és itt táborozó vendégek költsége. A belső kialakítás révén komfortosabb, jobban élvezhető és kihasználható terek jönnek létre.  A fejlesztések biztosítják, hogy a turisztikai időszak kiszélesedjen, hiszen az építmények az egész év során használhatók lesznek. Az üzemeltetéshez szükséges humán erőforrást az Önkormányzat biztosítja.

 

A Tiszapüspöki szabadstrandon a jelenlegi infrastrukturális feltételek nem biztosítottak a felhőtlen szórakozáshoz. A fejlesztés során létrehozásra kerülnek öltözők, szociális helyiségek, és egyéb kiszolgáló építmények, amelyek biztosítják a vendégek kulturált szórakozását. Az építmények kialakítása során figyelembevételre került a terület jellege, ezért a telepítésre kerülő építmények, eszközök, mobilak, így igény esetén azok a területről eltávolíthatók. A Holt-Tisza parti horgászhelyek mellet szelektív hulladék gyűjtő pontok kerülnek kialakításra. A komfort fokozat további növelésére a területen parkolók, és illemhelyek kialakítására is sor kerül. A kiépített infrastruktúrával mindenki számára biztosított a zavartalan sportolási lehetőség.

 

A kiépített infrastruktúra nem csak az ingatlan tulajdonnal rendelkező, tulajdonosok, vendégek, horgászok kényelmét, hanem a környezet védelmét is szolgálja. A szelektív hulladékgyűjtéssel a másodnyersanyagkénti hasznosítás, a szerves anyag komposztálás, valamint a termikus hasznosítás is jelentős mértékben növelhető.

 

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Bander József Polgármester

e-mail: tiszapuspoki@polghivtp.axelero.net

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

 

 

Sample Image Sajtóközlemény

 

A projekt keretében tervezett fejlesztések sikeresen megvalósultak.

 

A projekt fizikai befejezése: 2019.12.31.

 

 

 

 

 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046 azonosítószámú

,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,, pályázat

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

támogatási források igénybevételére nyertes pályázatot nyújtott be.

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Projekt azonosító száma
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046


Projekt címe
 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Kedvezményezett neve:
 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat


Támogatás összege
 

52.197.060.-Ft


Támogatás mértéke
 

100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma
 

2018. november 30.

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja:

Tiszapüspöki Község Önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős tehet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakba. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során maga a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásokat jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg.

A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során komplex energetikai fejlesztések (utólagos hőszigetelési, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítési és napelemes rendszer) valósulnak meg az 5211 Tiszapüspöki Fő út 93. hrsz:21. szám alatt található Polgármesteri Hivatal és az 5211 Tiszapüspöki Szabadság u. 14 hrsz: 6. sám alatt található Szolgáltató Központ épületeiben. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztése, hiszen az érintett épület elavult kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükségesek a kiadások csökkentése.

Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmény épületeinek energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadok idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói illetve látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A célok rövid összefoglalása:

-          havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

-          rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

-          hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

-          a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

-          környezettudatos szemlélet erősítése,

-          növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát. 

Sample ImageTámogatási szerződés 3.2.1-15

zip 1. ELJÁRÁSI DOKUMENTUM-20180314T070152Z-001

zip 2. KIVITELI TERVEK-20180314T070236Z-001

zip 3. ENGEDÉLYEK, ENGEDÉLYMENTES NYILATKOZATOK-20180314T070436Z-001

zip 4. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK-20180314T070838Z-001

Sample Image Jegyzőkönyv ajánlatok bontásra

Sample Image Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

Sample Image Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Sample Image Építés kivitelezési vállalkozási szerződés

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú,

,,Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben ,, pályázat

 

 Tiszapüspöki Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

támogatási források igénybevételére nyertes pályázatot nyújtott be.

  


TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009
Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben

 
Projekt azonosító száma

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009


Projekt címe

Egészségközpont létrehozása

Tiszapüspöki községben


Kedvezményezett neve:

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat


Támogatás összege

79.999.601.-Ft


Támogatás mértéke

100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma

2018. október 31.

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

 

Pályázatunk révén a Tiszapüspöki, Szabadság út 1. szám (projektmegvalósítás helyszíne) alatt álló épületet kívánjuk fejleszteni olyan formában, hogy a meglévő épületet hozzáépítéssel fogjuk bővíteni, és az így létrejövő infrastruktúrába integráljuk a településünkön már működő orvosi szolgálatokat, valamint az új egészségügyi szolgáltatásként megjelenő belgyógyászati vizsgálatot, védőnői méhnyak szűrést, és vérvétel/laboratóriumi vizsgálatokat. A fejlesztés révén egy integrált működtetést lehetővé tevő, a településünkön elérhető összes egészségügyi szolgáltatásnak egy épületben helyt adó, költséghatékonyan üzemeltethető, és akadálymentesített Egészségközpont jön létre.

 

A fejlesztéssel érintett épületben jelenleg nem csak a védőnői szolgálat, hanem a családsegítő szolgálat is működik. A családsegítő szolgálat a projektmegvalósítás kezdetekor elköltözik a Tiszapüspöki, Szabadság út 1. szám alatt található épületből, és a helyén az iskola egészségügyi szolgálat kap helyet. Így a projektmegvalósítás helyszínén kizárólag egészségügyi ellátás fog történni a jövőben.

 

   

Tájékoztató a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámmal nyilvántartott ,,Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben,, címmel támogatást nyert projekt előrehaladásáról

 

A projekt első lépéseként a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítását végző cég került kiválasztásra. A projekt előkészítési dokumentáció teljes körűen teljesült. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, valamint összeállításra került az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Kihelyezésre került az épületen a projekttábla. Kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr személye. Az első mérföldkő teljesítése beadásra került az irányító hatóság felé. Elkészült a kiviteli tervdokumentáció. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás kiírásának előkészületei. Hamarosan beadásra kerül a második mérföldkő elszámolása.

 

 

2017. december 11.

 

 
 
 
 
 


 

Sample Image Projekt előrehaladás összefoglalója

Sample Image Sajtóközlemény projekt zárásáról

Sample ImageTámogatási szerződés 4.1.1-15

zip 1. ELJÁRÁSI DOKUMENTUM-20180314T070152Z-001

zip 2. KIVITELI TERVEK-20180314T070236Z-001

zip 3. ENGEDÉLYEK, ENGEDÉLYMENTES NYILATKOZATOK-20180314T070436Z-001

zip 4. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK-20180314T070838Z-001

Sample Image Jegyzőkönyv ajánlatok bontásra

Sample Image Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

Sample Image Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Sample Image Építés kivitelezési vállalkozási szerződés

 

 


Frissítve ( 2024.05.22. )