elektronikus formanyomtatványok PDF Nyomtatás
Írta: Adminok   
2016.07.21.

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat:

 

  - OKMÁNYIRODAI ügyintézéshez szükséges iratminta »

 

 

 

Közigazgatási perben, birtokvédelmi perben keresetlevél elektronikus benyújtása:

     
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 2016. július 1. naptól általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.
    
Az ÁNYK támogatási program az alábbi linkről tölthető le:
     
A Java Runtime Environment legfrisebb verziója az alábbi linkről tölthető le:
    
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevélhez tartozó K01 számú formanyomtatvány, valamint a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti keresetlevélhez tartozó P26 számú formanyomtatvány az alábbi linkről tölthető le, és hivatali kapun keresztül küldhető be:
     
     
A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat hivatali kapujának rövid neve: TPONKORI
A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal hivatali kapujának rövid neve: TPUSPOKI

Frissítve ( 2023.11.01. )