Hirdetmények PDF Nyomtatás

 

******************************************************

 

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓKRÓL

2023. január 01. napjától

 

Helyi iparűzési adó

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az iparűzési adóról szóló 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletét, mely alapján 2023. január 01. napjától az iparűzési adó mértéke az eddigi 1%-ról 2%-ra változik.

 

Építményadó

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 01. napjától építményadó bevezetéséről döntött 12/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

 

Mentesül az adó megfizetése alól az a magánszemély tulajdonos, akit a tulajdonában lévő építmény után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet alapján magánszemélyek kommunális adója terheli.

 

Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.

Épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége, vagy helyiségcsoportja, amely azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.

Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, stb. megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Nem lakás célú épület : az az épület, épületrész, amely az előző pont szerint nem minősül lakásnak.

 

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

 

 

 

 

Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság – a padlószint (járófelület) és az afelett lévő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) vagy álmennyezet közti távolság – legalább 1,9 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác alapterületnek 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

 

Az adó mértéke: 350 Ft/m2.

 

Az adózóknak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. mellékletének II. rész A) pont 4. alpontja szerint az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell – a jogszabály előírásai szerint elektronikusan vagy papír alapon – adatbejelentést teljesítenie.

 

Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot szerint keletkezik.

 

Az adó megállapítása – határozat kibocsátásával – az adóhatóság feladata. Nem kell újabb bejelentést tennie az adózónak mindaddig, ameddig a körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be, az adókötelezettséget érintő változás.

 

Az adatbejelentés az Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával tehető meg, első alkalommal 2023. január 16-ig.

 

Magánszemélyek a beküldésre több lehetőség közül választhatnak:

-          online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli, kinyomtatás utáni postai beküldéssel,

-          online űrlapkitöltéssel és beküldéssel.

Egyéni vállalkozók, cégek számára az elektronikus ügyintézés kötelező.

 

Adózó a határozattal megállapított építményadót naptári évben félévente, két egyenlő részletben, március 15. és szeptember 15. napjáig fizeti meg.

 

 

Idegenforgalmi adó

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 01. napjától idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött 13/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  

 

 

 

 

 

 

 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

Az adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

 

Az adó beszedésére kötelezett a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

 

A helyi adókkal kapcsolatban elérhetőségek:

jegyzo@polghivtp.axelero.net

ado@polghivtp.axelero.net

56/445-000/4. mellék

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

A korábbi hirdetmények itt tekinthetőek meg!

 


Frissítve ( 2023.01.17. )
 
< Előző   Következő >