Információk a kisebbségi önkormányzati választásról PDF Nyomtatás
Írta: Adminok   
2010.10.04.

 

Tiszapüspöki település kisebbségi választási eredményei

 

Kisebbségi önkormányzati választás

 

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások:

CIGÁNY

A CIGÁNY önkormányzat összetétele :

Név

Jelölő szervezet(ek)

 

Csóka János

LUNGO DROM

 

Farkas Flórián

LUNGO DROM

 

Lukács Károly

LUNGO DROM

 

Lukács Mihály

LUNGO DROM

 

 

 

Forrás: www.valasztas.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

 

Az 1997. évi C. törvény 115/C.§-a alapján a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását a Tiszapüspöki Helyi Választási Bizottság 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

 

Tiszapüspöki, 2010. augusztus 04.

                                                                                                     Balogh Lászlóné

                                                                                                         HVB-elnök       

 

 

Információk a kisebbségi választásról

 

 

Tisztelt Választópolgár!
 
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési kisebbségi önkormányzati választáson.
Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.
 
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán
 
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki
§ a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
§ 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
§ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
§ szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha jelöltként kíván indulni.
A kisebbségi választásokon tehát csak akkor szavazhat, és csak akkor lehet jelölt, ha – kérelmére – a jegyző felveszi a kisebbségi választói jegyzékbe!
 
A kisebbségi választói jegyzék
 
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az itt található nyomtatványon, amelyet kitöltés után kinyomtatva és aláírva a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhat be, vagy levél útján juttathat el a jegyzőhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba!.
Csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti felvételét, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, és határidőben eljuttatja a jegyzőhöz, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.
A választójogát csak azon a településen gyakorolhatja, ahol bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ha tehát a kisebbségi választói jegyzékbe vételét követően más településre költözik, választójoga is megszűnik! (Ha július 15-e előtt változtat lakcímet, akkor természetesen az új lakcíme szerinti településen még kérheti a választói jegyzékbe vételét.)
 
A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
 
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét a jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak.
 
A választás kitűzése
 
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
Jelöltállítás
 
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
§ vállalja az adott kisebbség képviseletét,
§ ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
§ ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
§ korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
 
Szavazás
 
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző a választás kitűzését követően értesítőt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, ezért szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
 
Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson
 
A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.
A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.
 
Területi és országos kisebbségi önkormányzatok
 
Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 januárjában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők (elektorok) választják.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2010.07.21.

 

forrás: www.valasztas.hu

Frissítve ( 2010.10.04. )