TOP pályázatok PDF Nyomtatás Email
Írta: Adminok   
2018.06.05.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046 azonosítószámú

,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,, pályázat

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

támogatási források igénybevételére nyertes pályázatot nyújtott be.

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Projekt azonosító száma
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00046


Projekt címe
 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Kedvezményezett neve:
 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat


Támogatás összege
 

52.197.060.-Ft


Támogatás mértéke
 

100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma
 

2018. november 30.

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja:

Tiszapüspöki Község Önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős tehet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakba. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során maga a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásokat jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg.

A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során komplex energetikai fejlesztések (utólagos hőszigetelési, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítési és napelemes rendszer) valósulnak meg az 5211 Tiszapüspöki Fő út 93. hrsz:21. szám alatt található Polgármesteri Hivatal és az 5211 Tiszapüspöki Szabadság u. 14 hrsz: 6. sám alatt található Szolgáltató Központ épületeiben. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztése, hiszen az érintett épület elavult kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükségesek a kiadások csökkentése.

Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmény épületeinek energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadok idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói illetve látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A célok rövid összefoglalása:

-          havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

-          rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

-          hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

-          a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

-          környezettudatos szemlélet erősítése,

-          növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát. 

Sample ImageTámogatási szerződés 3.2.1-15

zip 1. ELJÁRÁSI DOKUMENTUM-20180314T070152Z-001

zip 2. KIVITELI TERVEK-20180314T070236Z-001

zip 3. ENGEDÉLYEK, ENGEDÉLYMENTES NYILATKOZATOK-20180314T070436Z-001

zip 4. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK-20180314T070838Z-001

Sample Image Jegyzőkönyv ajánlatok bontásra

Sample Image Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

Sample Image Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Sample Image Építés kivitelezési vállalkozási szerződés

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú,

,,Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben ,, pályázat

 

 Tiszapüspöki Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

támogatási források igénybevételére nyertes pályázatot nyújtott be.

  


TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009
Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben

 
Projekt azonosító száma

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009


Projekt címe

Egészségközpont létrehozása

Tiszapüspöki községben


Kedvezményezett neve:

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat


Támogatás összege

79.999.601.-Ft


Támogatás mértéke

100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma

2018. október 31.

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

 

Pályázatunk révén a Tiszapüspöki, Szabadság út 1. szám (projektmegvalósítás helyszíne) alatt álló épületet kívánjuk fejleszteni olyan formában, hogy a meglévő épületet hozzáépítéssel fogjuk bővíteni, és az így létrejövő infrastruktúrába integráljuk a településünkön már működő orvosi szolgálatokat, valamint az új egészségügyi szolgáltatásként megjelenő belgyógyászati vizsgálatot, védőnői méhnyak szűrést, és vérvétel/laboratóriumi vizsgálatokat. A fejlesztés révén egy integrált működtetést lehetővé tevő, a településünkön elérhető összes egészségügyi szolgáltatásnak egy épületben helyt adó, költséghatékonyan üzemeltethető, és akadálymentesített Egészségközpont jön létre.

 

A fejlesztéssel érintett épületben jelenleg nem csak a védőnői szolgálat, hanem a családsegítő szolgálat is működik. A családsegítő szolgálat a projektmegvalósítás kezdetekor elköltözik a Tiszapüspöki, Szabadság út 1. szám alatt található épületből, és a helyén az iskola egészségügyi szolgálat kap helyet. Így a projektmegvalósítás helyszínén kizárólag egészségügyi ellátás fog történni a jövőben.

 

   

Tájékoztató a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámmal nyilvántartott ,,Egészségközpont létrehozása Tiszapüspöki községben,, címmel támogatást nyert projekt előrehaladásáról

 

A projekt első lépéseként a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítását végző cég került kiválasztásra. A projekt előkészítési dokumentáció teljes körűen teljesült. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, valamint összeállításra került az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Kihelyezésre került az épületen a projekttábla. Kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr személye. Az első mérföldkő teljesítése beadásra került az irányító hatóság felé. Elkészült a kiviteli tervdokumentáció. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás kiírásának előkészületei. Hamarosan beadásra kerül a második mérföldkő elszámolása.

 

 

2017. december 11.

 

 

Sample ImageTámogatási szerződés 4.1.1-15

zip 1. ELJÁRÁSI DOKUMENTUM-20180314T070152Z-001

zip 2. KIVITELI TERVEK-20180314T070236Z-001

zip 3. ENGEDÉLYEK, ENGEDÉLYMENTES NYILATKOZATOK-20180314T070436Z-001

zip 4. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK-20180314T070838Z-001

Sample Image Jegyzőkönyv ajánlatok bontásra

Sample Image Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

Sample Image Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Sample Image Építés kivitelezési vállalkozási szerződés

 

 

Frissítve ( 2018.07.18. )