. . . . . . . . Köszöntjük Tiszapüspöki község honlapján . . . . . . . PDF Nyomtatás Email
Írta: Adminok   
2018.08.28.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************

 **********************************************************************
 
HIRDETMÉNY!
 
 
 
**********************************************************************

FIGYELEM HŐSÉGRIASZTÁS!

 
 
**********************************************************************
 
 
**********************************************************************
 

 
**********************************************************************

**********************************************************************
 
 
 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTÉS

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat a karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Kft-vel közösen, lakossági elektronikai hulladékbegyűjtést szervez Tiszapüspökiben.

 

A tiszapüspöki „Tárház” telephelyen kialakított gyűjtőponton

a következő időpontokban:

 

2021. április 16. (péntek) 8.00-14.00 óráig

2021. április 17. (szombat) 8.00-12.00 óráig

2021. április 29. (csütörtök) 14.00-19.00 óráig

2021. április 30. (péntek) 8.00-14.00 óráig 

 

adhatóak le a lakossági használt elektronikai berendezések (pl. hűtő, fagyasztó, töretlen állapotú televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, elektromos kerti gépek, video berendezések stb.).

Az eszközök, berendezések kiszállításáról, azok kijelölt helyre történő lepakolásáról a leadó lakosnak kell gondoskodnia!

 

Éljenek a lehetőséggel, szabaduljanak meg ingyenesen a háztartásokban felhalmozódott elektronikai hulladéktól!

 

 

       Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
 
 
**********************************************************************
 
 
 
 
 
**********************************************************************
 

L O M T A L A N Í T Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen 2021. április 16-án pénteken a közszolgáltatás keretében

ingyenes LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

 

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Tiszapüspöki valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

 

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy 2021. április 16-án pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékot.

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve NEM kerül átvételre:

 

- Építési és bontási hulladék (elszállítása külön megrendelhető az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy információs pontján)

 

- Veszélyes hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

- Kertgondozásból származó zöldhulladék

 

- Elektronikai hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy az Információs Pontjainkat!

  

Törökszentmiklósi Információs Pont

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út

Telefon: (+36) 20 931 6610

Email: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont

H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

(Polgármesteri Hivatal épülete)

Telefon: (+36) 56 503 569

E-mail: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

 
 **********************************************************************
 

T Á J É K O Z T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása kapcsán

 

 

 

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézési idő változatlan (hétfő, kedd és csütörtök 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-12.00 óráig), de a személyes jelenléttel járó ügyintézést mellőzni kell, arra csak különösen indokolt esetben, az ügyintézővel való előzetes telefonos egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 

A Polgármesteri Hivatalban a polgármesteri fogadónap a veszélyhelyzet idejére szünetel.

 

 

Az ügyfelek ügyeiket elsősorban írásban (elektronikus úton, levélben), illetve telefonon keresztül intézhetik.

 

 

Személyes ügyintézés során a hivatali helyiségben legfeljebb két ügyfél lehet jelen.

 

 

A Polgármesteri Hivatalba való bejárás a hátsó ajtón történik, itt juthatnak az ügyfelek támogatás iránti kérelem-nyomtatványokhoz, illetve itt adhatják le - az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba - a kitöltött kérelmeket, beadványokat. Települési és gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek

elérhetőek a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Tiszapüspöki, Szabadság utca 1.), valamint a Tiszapüspöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában (Tiszapüspöki, Liszt F. utca 1.) is.

 

 

A pénzbeli juttatásokat bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.

 

 

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát , Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

Tel.: 56/445-000

mellék: titkárság - 0

szociális és gyermekvédelmi ügyek, temetői ügyintézés - 1

közfoglalkoztatási ügyek - 2

anyakönyvvezető, földkifüggesztés, kereskedelmi ügyek - 3

helyi adó, gépjárműadó - 4

munkaügyek - 5

pénzügyi - 6

jegyző - 7

 

 

 

 

                                                                                                     Kocsisné dr. Kóródi Erika sk.

                                                                                                                      jegyző

 

 

**********************************************************************
********************************************************************** 
 
********************************************************************** 
 
********************************************************************** 
 
**********************************************************************

 

T Á J É K O Z T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének változásáról

 

 

 

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézési idő változatlan (hétfő, kedd és csütörtök 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-12.00 óráig), de a személyes jelenléttel járó ügyintézést mellőzni kell, arra csak különösen indokolt esetben, az ügyintézővel való előzetes telefonos egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 

A Polgármesteri Hivatalban a polgármesteri fogadónap a veszélyhelyzet idejére szünetel.

 

 

Az ügyfelek ügyeiket elsősorban írásban (elektronikus úton, levélben), illetve telefonon keresztül intézhetik.

 

 

Személyes ügyintézés során a hivatali helyiségben legfeljebb két ügyfél lehet jelen.

 

 

A Polgármesteri Hivatalba való bejárás a hátsó ajtón történik, itt juthatnak az ügyfelek támogatás iránti kérelem-nyomtatványokhoz, illetve itt adhatják le - az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba - a kitöltött kérelmeket, beadványokat.

 

 

A pénzbeli juttatásokat elsősorban bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.

 

 

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát , Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

Tel.: 56/445-000

mellék: titkárság - 0

szociális és gyermekvédelmi ügyek, temetői ügyintézés - 1

közfoglalkoztatási ügyek - 2

anyakönyvvezető, földkifüggesztés, kereskedelmi ügyek - 3

helyi adó, gépjárműadó - 4

munkaügyek - 5

pénzügyi - 6

jegyző - 7

 

 

 

 

                                                                                                     Kocsisné dr. Kóródi Erika sk.

                                                                                                                   jegyző

 

 
 **********************************************************************
 **********************************************************************
 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Közleménye

 

FELHÍVÁS

 

villamos hálózatok környezetének tisztántartására

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) felhívja

 

az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

 

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ (2) bekezdése, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a, illetve a villamos művek, valamint termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (1.22.) NGM rendelet alapján teszik közzé.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában

 

-35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél

-1 kV felett 35kV névleges feszültségszintig 2 méternél

-1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt az éves növekményt is figyelembe véve.

 

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos

 

-  olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert

-  olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

 

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak-mint egyben a növényzet tulajdonosának - kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítsék meg.

 

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül-és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

 

Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

 

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

 

 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:

 

Név

Szolnoki régióközpont

Cím

5000 Szolnok, Verseghy u. 3.

Telefon

(56) 506-131

 

Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhívás megjelenésétöl számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!

 

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

 

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

 

Együttműködésüket köszönjük.

 

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

 

Debrecen, 2020-05-26.

 

 ********************************************************************** 
 
 
 **********************************************************************
 
 
 
 
 

 
 **********************************************************************
 
 
 
**********************************************************************
 
**********************************************************************

********************************************************************** 

 
 
**********************************************************************
 **********************************************************************
 
**********************************************************************

 
**********************************************************************
 
 

************************************************************************

 

 

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról szóló12/2019.(IX.30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 32.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról szóló 12/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

 

 

1.§

 

A rendelet 5.§ (1) bekezdésének a) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe „400 %-át”, a b) pontjában a „400%-át” szövegrész helyébe „500%-át szöveg kerül.

 

 

2.§

 

Ez a rendelet kihirdetését követő lép napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

Bander József                     Kocsisné dr. Kóródi Erika

polgármester                                    jegyző                

 

 


***********************************************************************
 
 
  *************************************************************
 
 
 
  *************************************************************

 

 

L O M T A L A N Í T Á S

 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen

2019. október  11-én pénteken

a közszolgáltatás keretében

 

ingyenes LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

 

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Szolnok valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyenesen elszállíttathassa.


A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy 2019. október 11-én pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékot.

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve NEM kerül átvételre:

 

- Építési és bontási hulladék (elszállítása külön megrendelhető az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy információs pontján)

 

 - Veszélyes hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

- Kertgondozásból származó zöldhulladék

 

- Elektronikai hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy az Információs Pontjainkat!

  

Törökszentmiklósi Információs Pont

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út

Telefon: (+36) 20 931 6610

Email: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont

H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

(Polgármesteri Hivatal épülete)

Telefon: (+36) 56 503 569

E-mail: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

 
 
 *************************************************************
 
 

H I R D E T M É N Y

 

szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy elfogadásra került a 12/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról.

A rendeletek alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat.

Kiosztásra kerülő tüzelőanyag, - a kérelmek beérkezési sorrendjében, a leszállított tűzifa-mennyiség erejéig  - mindösszesen 272 erdei m3 kemény lombos fafajta.

 

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon,

 2020. január 31. napjáig,

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben.

 

A jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követően, előzetes értesítés alapján, személyesen vehető át az 1 m3 tűzifa, melynek hazaszállításáról a jogosult önállóan köteles gondoskodni.

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítást ad telefonon (445-000) vagy személyesen Lajkó Anikó ügyintéző

 

Bander József sk.

polgármester

 
 
 
 *************************************************************
 
 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapjánezennel kiírja

a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 
 
 
 ***************************************************
 
 

T Á J É K O Z T A T Á S

kutyatartók részére

 

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni védőoltása biztosítása érdekében szervezett - sertéspestis járvány miatt elhalasztott - összevezetett eboltás új időpontja

egyelőre nem ismert.

 

Az ebek veszettség elleni évenkénti oltása kötelező, így felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy arról egyénileg gondoskodjanak.


A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti.                                                                                                                                                       Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                                                                          jegyző

 
 
 *************************************************************
 
 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása,

helyi nemzetiségi önkormányzati választás

2019. október 13.

 

Tiszapüspöki településen nyilvántartásba vett jelöltek

a szavazólapon szereplő sorrendben

 

 

Polgármester-jelöltek

1. Borbándi István (független)

2. Bander József (független)

 3. Demián Péterné (független)

 

Egyéni listás képviselő-jelöltek

1. Kállai Zoltán (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

2. Lukács Károly (független)

3. Bársony Sándorné (független)

4. Varga Martin (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

5. Erdélyi István (független)

6. Rózsa Klára (független)

7. Borbándi István (független)

8. Almási József Mihály (független)

9. Magyar András (független)

10. Lukács Kálmán (független)

11. Nagy Vince (független)

12. Farkas László (1965.) (független)

13. Horváth Ernő (független)

14. Bohács György (független)

15. Csák Tamás Zoltán (független)

16. Kállai Géza (független)

17. Fabriczius Imre (független)

18. Novák Szilveszter (független)

19. Pomázi István (független)

20. Földvári István (független)

21. Kugler Gábor (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

22. Czikora József  (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

23. Fülöp Emil (független)

24. Farkas László (1995.) (független)

 

nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek

1. Balog László („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

2. Lukács Károly („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

3. Horváth Pál („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

4. Lukács Kálmán („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

5. Kállai Béla („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

 6. Kállai Géza („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

 

                             Tiszapüspöki, 2019. szeptember 10.

                                                                          

                                                                                                                                                                Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                                                                                            HVI-vezető

 
  *************************************************************
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (Tiszapüspöki, Szabadság út 14.) intézményvezetői (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben) álláshelyére.

Pályázati feltételek:

-       felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség, továbbá az intézményvezető munkakör betöltéséhez előírt képzettség,

-       magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-       legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-       magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Pályázathoz csatolandó:

-       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, valamint az öt év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat másolata,

-       szakmai életrajz,

-       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása

-       pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

-       pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja-e a pályázatot.

 

A megbízás öt évre szól 2019. december 01.– 2024. november 30.

 
 
  *************************************************************
 

Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy a szeptemberre tervezett

eboltás ELMARAD!

 
 
 *************************************************************
 
 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. Tel:56/445-000/7 Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati választások kapcsán az alábbi tájékoztatást adom.

 

Tiszapüspöki településen a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások száma 49

az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 17

(a megválasztható képviselők száma 6 fő)

 

A jelöltállításhoz szükséges ajánlóívek igénylésére a Helyi Választási Irodában (Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája)

legkorábban 2019. augusztus 24-től van lehetőség.

 

A polgármester és az egyéni listás jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség a helyi választási irodában.

 

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozata alapján 2019. október 13-án kerül sor a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra is.

Tiszapüspöki településen megválasztható roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő.

A jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 11.

 

Az ajánlóívek igénylése és a jelölt bejelentése a fentiek szerint történik.

 

 

 

További információ a Helyi Választási Irodában, valamint a www.valasztas.hu honlapon.

 

 

                                    Tiszapüspöki, 2019. augusztus 08.

 

                                                                                                                                  Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                                                                                   jegyző/HVI-vezető       

  
 
 
 *************************************************************
  
 
 
 

  *************************************************************

 
 
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (Tiszapüspöki, Szabadság út 14.) intézményvezetői (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben) álláshelyére.

 

Pályázati feltételek:

-       felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség, továbbá az intézményvezető munkakör betöltéséhez előírt képzettség,

-       magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-       legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-       magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

Pályázathoz csatolandó:

-       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, valamint az öt év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat másolata,

-       szakmai életrajz,

-       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása

-       pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

-       pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik,

-       pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja-e a pályázatot.

 

A megbízás öt évre szól 2019. október 01.– 2024. szeptember 30.

 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.

 

Pályázat beadásának határideje: 2019. augusztus 05. (a személyügyi központ honlapján való közzétételt követő 30 nap)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

Pályázat benyújtása és információ: Bander József polgármester

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. Tel:56/445-000

 
 
  
*************************************************************
 

 

 


 

 

 *************************************************************

 

 

 

F E L H Í V Á S

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉSRE

 


 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

 2019. április 01. napjától – november 30.

napjáig a kertgondozásból származó zöldhulladék (pl.: levágott fű, falevél, növényi nyesedék, faforgács, faapríték, gally)

gyűjtése a tiszapüspöki volt tárház (Tisza-gát előtti közfoglalkoztatási központ) területén elhelyezett gyűjtőkonténerben történik.

A zöldhulladék egyéni beszállítására hétfőtől vasárnapig, délelőtt 8 órától – délután 16 óráig van lehetőség.

 

A zöldhulladékot kizárólag az NHSZ által forgalmazott biológiailag lebomló műanyag zsákban, vagy zsák, szatyor nélkül lehet elhelyezni, drótok, kötöző elemek és egyéb csomagoló anyagok nélkül!

 

    Tiszapüspöki, 2019. március 01.

        

                                                                                                                                      Tiszapüspöki Község Önkormányzata

 

 

 
*************************************************************H I R D E T M É N Y

 

  

szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról

szóló rendelet módosításáról

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy módosításra került a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról szóló 15/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelet.

A rendelet alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat.

Kiosztásra kerülő tüzelőanyag, - a kérelmek beérkezési sorrendjében -  kemény lombos fafajta.

Támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedül élő esetében a 450%-át (128.250 Ft-ot) nem haladja meg.

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon,

 2019. január 31. napjáig,

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben.

 

A jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követően, előzetes értesítés alapján, személyesen vehető át az 1 m3 tűzifa, melynek hazaszállításáról a jogosult önállóan köteles gondoskodni.

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítást ad telefonon (445-000) vagy személyesen Lajkó Anikó ügyintéző

 

 

                                                                                                                                                                             

                   Bander József sk.

                      polgármester

 
 
*************************************************************
 
 
 

*************************************************************

 
 

 
 
***********

*************************************************************

 ***********

 
 
 

H I R D E T M É N Y

 

szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról

 

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy elfogadásra került a 14/2018.(XII.3.) és a 15/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelet a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról.

A rendeletek alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat.

Kiosztásra kerülő tüzelőanyag, - a kérelmek beérkezési sorrendjében, a leszállított tűzifa-mennyiség erejéig  - mindösszesen 337 erdei m3 kemény lombos fafajta.

 

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon,

 2019. január 31. napjáig,

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben.

 

A jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követően, előzetes értesítés alapján, személyesen vehető át az 1 m3 tűzifa, melynek hazaszállításáról a jogosult önállóan köteles gondoskodni.

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítást ad telefonon (445-000) vagy személyesen Lajkó Anikó ügyintéző

 

 

 Bander József sk.

polgármester

 

 

 ***********

*************************************************************

 ***********

 
  

 

Figyelem!
 

 ***********

*************************************************************

************

 
 
 
 
 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

 

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely akövetkező feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendeletszerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab)épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac)nem gazdasági célú vízigény;

b)azab)pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeke: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet(a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárásmentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól:

a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami településünk honlapjáról letölthető, illetve a polgármesteri hivatal titkárságán átvehető:

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. 
 
 

 ***********

*************************************************************

************

 
 
 
 

 

 

FELHÍVÁS!

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2018. október 25-én (csütörtök) délután

 18.00 órai kezdettel

 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlést

tart a

     Közösségi Ház nagytermében

  

Minden lakost tisztelettel várunk!

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete


 ***********

*************************************************************

************

 
 
 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapjánezennel kiírja

a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Mellékletek:
 
 
 
 

 ***********

*************************************************************

************

 

 
 

 

 

 

***********

*************************************************************

************

 

EboltásiHirdetmény

 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2018. évi veszettség elleni kötelező, összevezetett védőoltására

Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

 

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2018. szeptember 7. péntek:

·  08.00-12.00 óráig

állatorvos: Dr. Monostori Attila

 

2018. szeptember 8. szombat:

·  08.00-12.00 óráig

állatorvos: Dr. Kőrösi Gábor

 

Pótoltás:

2018. szeptember 22. szombat:

·  08.00-12.00 óráig

állatorvos: Dr. Kicsi István

 

Lehetőség van háznál történő oltásra is előzetes megbeszélés vagy a meghirdetett

időpontokban az oltást végző orvossal történő egyeztetés alapján.

 

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft.

Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

 

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a

chippeléstis elvégezzük.

Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

 

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le.

A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 

Frissítve ( 2021.09.22. )