. . . . . . . . Köszöntjük Tiszapüspöki község honlapján . . . . . . . PDF Nyomtatás Email
Írta: Adminok   
2018.03.01.


 

         

 

                                                           

 

 

 

 

  ***************
 ****************************************************************

  *************** 

 

 

 

 

 Szúnyoggyérítés

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2018. augusztus 13-án

a településen légi és földi szúnyoggyérítés lesz.

A légi kémiai védekezés a napnyugtát megelőző időszakban, a földi kémiai védekezés a napnyugtát követő időszakban kerül elvégzésre.

(Kedvezőtlen időjárás esetén a tartaléknapok valamelyikén kerül elvégzésre a gyérítés, amelyek 2018. augusztus 14-15.)

 

 

 

  ***************

 ****************************************************************

  *************** 

 

 

 

 

  ***************
 ****************************************************************

  *************** 

 

           

Körzetleíró lista

 
 
  ***************
 ****************************************************************

  *************** 

 

 

                                          

Hulladékszállítás 2018

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt hetente egy alkalommal, a PÉNTEKI napokon történik. Kérjük, hogy az edényeket jól látható és megközelíthető helyre, reggel 7:00-ig helyezzék ki! Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott módon történik!

Részletek és hulladékszállítási naptár

 

  

  ***************
 ****************************************************************

  ***************  

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta

Tiszapüspöki Község

Településképi Arculati Kézikönyvét,

valamint megalkotta

a településkép védelméről szóló

12/2017.(XII.22.) önkormányzati rendeletét

A rendelet célja a településkép-védelem helyi szabályainak meghatározása, Tiszapüspöki sajátos településképének védelme és alakítása.

A rendelet szabályokat határoz meg a helyi építészeti értékek védelmére, feltárására, számbavételére, védetté nyilvánítására.

Meghatározza a helyi építészeti védelem típusait, a védettséggel összefüggő korlátozásokat és kötelezettségeket.

Rendelkezéseket tartalmaz a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozóan, szabályozza a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezését. Meghatározza a településkép-érvényesítési eszközöket.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről

szóló rendelet a tájékoztatás mellékleteként megtekinthető.

 

 

 

Tiszapüspöki, 2017. január 03.

 

 

Bander József

polgármester

  
 

 

 

 
  ***************
 ****************************************************************
  *************** 
 
 
 
TÜDŐSZŰRÉS
 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. évben a tüdőszűrés az alábbiakban feltüntetett időpontban lesz.
 
 

2018. január 3-án  (szerda)                            12.00   -   17.00 óráig

 

2018.  január 4-én (csütörtök)                         8.00   -   13.00 óráig

 

2018.  január 5-én (péntek )                             8.00   -   13.00 óráig

 

 2018. január 8-án  (hétfő)                               12.00   -   17.00 óráig

 

  2018.  január 9-én (kedd)                                 8.00   -   13.00 óráig

 

 

A szűrés helye: Közösségi Ház  Tiszapüspöki Liszt F. út 5.

 

A szűrés 40 éven felülieknek ajánlott.

 

A 40  éven aluliaknak térítés ellenében történik a szűrés.

 

A 40 évet be nem töltött személyek csak üzemorvosi beutalóval mehetnek szűrésre, ahol a befizetendő csekket megkapják, befizetik és azt követően kerül sor a szűrésre. A szűrés díja: 1.700.-Ft.

 

 A szűrésre mindenki vigye magával a Társadalombiztosítási Igazolványát

( TAJ kártyáját), személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

 

 

                                                                                                  Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

Melléklet – környezetvédelmi engedély

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet (TR)

2. sz. melléklet (TAK)

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

 

H I R D E T M É N Y

 

 

szociálisan rászorulók részére történő

tűzifa támogatásról

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy elfogadásra került a 8/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról.

A rendelet alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat.

A kiosztásra kerülő mennyiség, - a kérelmek beérkezési sorrendjében - mindösszesen 304 erdei m3 kemény lombos fafajta.

 

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon,

 2018. január 31. napjáig,

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben.

 

A jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követően, előzetes értesítés alapján, személyesen vehető át az 1 m3 tűzifa, melynek hazaszállításáról a jogosult önállóan köteles gondoskodni.

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítást ad telefonon (445-000) vagy személyesen Lajkó Anikó ügyintéző

 

 

 

Bander József sk.

polgármester

 

 

 

 ***************

 ****************************************************************
  ***************

 

 

 

  FELHÍVÁS!

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2017. október 26-án (csütörtök) délután

18.00 órai kezdettel

 

közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart a Közösségi Ház nagytermében

 

 

Minden lakost tisztelettel várunk!

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

 

Tájékoztatás

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat  3 A Takarékszövetkezetnél vezetett adóügyi számlaszámairól

 

magánszemélyek kommunális adója:   69800195-11010814

helyi iparűzési adó: 69800195-11036629

késedelmi pótlék: 69800195-11010852

talajterhelési díj: 69800195-11034311

gépjárműadó: 69800195-11010890

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

Eboltási Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2017. évi veszettség elleni kötelező, összevezetett védőoltására Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2017. szeptember 11. hétfő:

·  08.00-12.00 óráig 

2017. szeptember 12. kedd:

·  08.00-12.00 óráig

·  13.00-17.00 óráig

2017. szeptember 13. szerda:

·  08.00-12.00 óráig

 

 

Pótoltás:

 

2017. szeptember 28. csütörtök:

·  08.00-12.00 óráig

2017. szeptember 29. péntek:

·  08.00-12.00 óráig

Lehetőség van háznál történő oltásra is, előzetes megbeszélés alapján.

Az oltást végző orvos: Dr. Nagy József – 06-20/941-56-38

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft. Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a chippelést is elvégezzük. Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

 

 

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le.

A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 

 ***************

 ****************************************************************
 ***************

 

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat

Polgármesterétől 
 
 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tiszapüspöki község lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Tiszapüspöki Községi Önkormányzat

 

- településképi arculati kézikönyvének és

- településképi rendeletének

 

készítését megkezdte.

 

A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos előzetes javaslatok, vélemények összegyűjtése érdekében

 

2017. augusztus 22-én (kedd) délután 17 órai kezdettel

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

LAKOSSÁGI FÓRUM

kerül megtartásra.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés a.) pontja  alapján kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat, véleményüket a fentiekben meghirdetett lakossági fórumon szóban vagy írásban, illetve a hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a következő címre küldjék meg:

 

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatala

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

 

Tiszapüspöki, 2017. július 24.

 

 Bander József  sk.

polgármester

 

 
 
***************
 ****************************************************************
 ***************
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

 

pályázatot hirdet a gazdasági vezető  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun Szolnok megye - 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetését (gazdasági vezető), ellátja az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési feladatait, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: gazdasági vezetői feladatok teljes körű ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

 

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet,

-          a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyző – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

-          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

-           

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

gyakorlati szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglaltak szerint, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladást igazoló szelvény, összeférhetetlenségi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2017. szeptember 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. augusztus 11.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyző nyújt, az 56/445-000 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton: Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

személyesen: Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyző

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett.

A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

 

  
 
***************
 ****************************************************************
 *************** 
 
 
 
 
 
***************
 ****************************************************************
 ***************
  
 
 
 
 
 
***************
 ****************************************************************
 ***************
 
 
 
 
 
 
 
***************
 ****************************************************************
 ***************

 

 

Tisztelettel meghívjuk

2017. május 28-án tartandó 

Hősök napjáról való megemlékezésünkre,

a felújított I. világháborús emlékmű

avatására

 

 

Program:

08.30 Szentmise Római Katolikus Templom

09.40 MH.86 Szolnok Helikopter Bázis Légierő Zenekara

09.50 Díszőrség felállítása

10.00 Himnusz

10.05 Köszöntő, ünnepi beszéd

10.20 Emlékmű megszentelése

10.30 Koszorúzás

10.40 Szózat

10.50 Díszőrség bevonása

10.52 Magyar takarodó

10.55 Helytörténeti Gyűjtemény kiállításának megtekintése Pohárköszöntő 

 

 
***************
 ****************************************************************
 *************** 
 
 
 
 
***************
 ****************************************************************

 *************** 

 

F E L H Í V Á S

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉSRE

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

 2017. április 01. napjától – november 30.

napjáig a kertgondozásból származó zöldhulladék (pl.: levágott fű, falevél, növényi nyesedék, faforgács, faapríték, gally) gyűjtése

a tiszapüspöki volt tárház (Tisza-gát előtti közfoglalkoztatási központ) területén elhelyezett gyűjtőkonténerben történik.

A zöldhulladék egyéni beszállítására hétfőtől vasárnapig, délelőtt 8 órától – délután 16 óráig van lehetőség.

 

Ezen túl az önkormányzat szerdánként, a délelőtt 9 óráig, az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot begyűjti és elszállítja.

 

A zöldhulladékot kizárólag az NHSZ által forgalmazott biológiailag lebomló műanyag zsákban, vagy zsák, szatyor nélkül lehet elhelyezni, drótok, kötöző elemek és egyéb csomagoló anyagok nélkül!

 

Tiszapüspöki, 2017. március 30.

Tiszapüspöki Község Önkormányzata

 

 

***************
 ****************************************************************

 ***************

 

 

 

 

Mellékletek letölthetők itt

 

 

 

***************
 ****************************************************************

 ***************

 

 

***************
 ****************************************************************

 ***************

 

Kéménysepréssel kapcsolatos lakossági tudnivalók

Milyen tevékenységet végez a katasztrófavédelem a kéményekkel összefüggésben?

2016. július 1. után a katasztrófavédelem teljeskörű kéményseprőipari közfeladatot lát el a lakosság körében azokon a településeken, ahol eddig a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosította az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat felmondta a közszolgáltatási szerződését. Tevékenysége sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

Melyik kéményseprő szolgáltatóhoz tartozom?

A katasztrófavédelem ellátási körébe került területek részletes bemutatását honlapunk tájékoztatói között találja. Az oldalon látható térkép segítségével ellenőrizheti, hogy az ön településén a korábban is tevékenységet végző közszolgáltató vagy a katasztrófavédelem és az ellátási területre nyilvántartásba vett szolgáltatók látják el a kéményseprőipari tevékenységet.

Miben tapasztalok majd változást a lakossági ellátás korábban megszokott rendszeréhez képest?

A legjelentősebb változás az idei év második félévétől, hogy a jogszabályok változásának értelmében – szolgáltatótól függetlenül – ingyenessé válik a lakosság számára végzett sormunka. E mellett a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének szolgáltatási területén új, egységes ügyfélszolgálati rendszert alakítottunk ki a lakosság gördülékenyebb ügyintézésének érdekében. A katasztrófavédelemnél dolgozó kéményseprők számára XXI. századi, homogén eszközpark áll rendelkezésre, ami jelentős mértékben hozzájárul a magas színvonalú szolgáltatáshoz.

Mindezek mellett az ellenőrzések gyakoriságának vonatkozásában is változást hozott az új szabályozás. A tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, valamint a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata pedig négyévente kötelező. Ezek alapján, használatban lévő tüzelőberendezésének típusa szerint évente, vagy kétévente kapnak majd értesítést az ellenőrzésről az érintettek.

Mi az a sormunka?

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötőelemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

 

 

Milyen vizsgálatok elvégzése tartozik a sormunka keretébe?

 • az égéstermék-elvezető (kémény) ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása;
 • az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata;
 • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
 • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 • az összekötőelem ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása;
 • a gáztüzelő-berendezés műszaki, biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzése;
 • a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó előírások teljesítése, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

Használója vagyok az ingatlannak, milyen kötelezettségeim vannak kéménysepréssel kapcsolatban?

Az ingatlan használója köteles lehetővé tenni és a szükséges feltételeket biztosítani a kéményseprőipari szerv számára, hogy az időszakos sormunka keretében és a sormunka keretén kívül adódó feladatait ellássa:

 • az ingatlan tulajdonosa, amennyiben magánszemély köteles megadni a kéményseprőipari szerv képviselőjének a születési és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének a címét, az ingatlan címadatait; amennyiben gazdálkodó szervezetről van szó, a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát kell megadni;
 • élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése, kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal megszüntetni,
 • az élet és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni;
 • az időszakos ellenőrzés második (meghiúsult) időpontjától számított 30 napon belül a kéményseprőipari szerv tevékenységét – külön egyeztetést követően – igénybe venni;
 • jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét biztosítani, tisztítását, karbantartását, kalibrálását a gyártó által meghatározottak szerint elvégezni, a műszaki élettartam lejártát követően a berendezést cserélni, a műszaki megfelelőséget igazoló dokumentumokat a készülék leszereléséig megőrizni és azt a kéményseprőipari szerv vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani;
 • a tevékenység elvégzésért a törvényben meghatározott esetekben kiszállási díjat vagy költségtérítést fizetni.

Az ingatlan tulajdonosa/használója/ bérlője vagyok, de nem tartózkodom a lakásban. Ilyen esetben is szükséges ez ellenőrzés?

Az ingatlan tulajdonosa a kéményseprőipari szerv részére írásban bejelentheti, ha az ingatlana időlegesen használt ingatlan. A bejelentést követő tizenötödik naptól a kéményseprőipari szerv a sormunka keretében ellátandó feladatokat négyévente egy alkalommal végzi el.

Ha az ingatlan már nem minősül időlegesen használt ingatlannak, e minőségének megszűnését követő 30 napon belül az ingatlan tulajdonosa ezt köteles bejelenteni a kéményseprőipari szervnek.

Évente hányszor jön a katasztrófavédelem a kéményeket ellenőrizni?

A tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, és a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata pedig négyévente kötelező. Ezek alapján, használatban lévő tüzelőberendezésének típusa szerint évente, vagy kétévente kap majd értesítést az ellenőrzésről. Ám a szakmailag indokolt esetekben ennél gyakoribb ellenőrzést is előírhat a kéményseprő.

Tulajdonosa/használója vagyok az ingatlannak, milyen eszközöket, feltételeket kell biztosítanom az ellenőrzéshez?

Az ingatlan használójának az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítania kell

 • az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, a tisztítónyílás és az összekötőelem biztonságos megközelíthetőségének lehetőségét;
 • az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával, vagy tisztítónyílások kialakításával;
 • gyűjtőedényt a kéményseprésből származó hulladék számára;
 • gáztüzelő-berendezés esetén a berendezés beindításának lehetőségét;
 • az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetén a padlástérben az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával 10 liter vizet;
 • helyszíni műszaki vizsgálat esetén a birtokában lévő, a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki dokumentumokat;
 • szén-monoxid méréséhez mérőnyílást, kivéve, ha a mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható.

Nem akarok szabadságot kivenni az ellenőrzés idejére, milyen következményei lesznek, ha nem engedem be a kéményseprőt?

Amennyiben az időszakos ellenőrzés az ajánlott első és második időpontban meghiúsul, úgy a kéményseprőipari szerv és az ingatlan használója harmadik időpontban állapodik meg. Ebben az esetben az ügyfélnek a második időponttól számított 30 napon belül egyedi megrendelés útján kell kezdeményeznie a sormunka elvégzését, amelyért ekkor már fizetnie kell.

Ha a közfeladat ellátására a közösen egyeztetett időpontban sem kerül sor, vagy a 30 napos határidőt elmulasztja, a kéményseprőipari tevékenység ellátójának kötelessége értesíteni a tűzvédelmi hatóságot.

 

 

Van lehetőségem időpontot egyeztetni a kéményseprővel?

A kéményseprést ellátó szakemberrel közvetlen megállapodásra nincs lehetősége.

A sormunka egyeztetett időpontban történő elvégzését egyedi megrendelés útján kezdeményezheti, ha pedig a közfeladat ellátására a tevékenységet végző által ajánlott első és második időpontban nem került sor, úgy ez kötelessége. A munka elvégzéséért ekkor kiszállási díjat és költségtérítést kell fizetnie.

Mennyi a kéményseprés díja?

A kéményseprőipari tevékenység díja két részből tevődik össze, kiszállási díjból és költségtérítésből.

A kiszállási díj összege az ingatlan helye szerint illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott, a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összeg. A költségtérítés összegét már több tényező befolyásolja. A kiszámítás alapját a törvény munkanormákban rögzíti, amelyekhez az égéstermék-elvezető száma, típusa, hossza, a használat jellege, valamint a bekötések száma és hossza alapján meghatározott – szintén a törvényben rögzített – munkaráfordítási táblázat és képlet alkalmazásával egyedileg számítja ki a közfeladatot ellátó szakember.

Hogyan kell megfizetni a kiszállási díjat és a költségtérítést?

A kiszállási díjat és a költségtérítést számla ellenében, a kéményseprőipari tevékenység elvégzését követő 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 10023002-00294298-00000000 számla javára kell befizetni, banki vagy készpénz-átutalási megbízás formájában, feltüntetve a "kémény" szót.

Nem értek egyet a kéményseprő megállapításaival. Kihez fordulhatok?

Panaszát ügyfélszolgálati nyitva tartásunk ideje alatt szóban a 1818 (9.1.4-es Bejelentés menüpont) ingyenesen hívható telefonszámon, személyesen a területileg illetékes Megyei Ellátási Csoportnál, vagy írásban postai küldeményben, illetve az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött levélben juttathatja el hozzánk. A részletesebb tájékoztatásért kérjük nézze meg honlapunk Ügyfélszolgálat és Panaszkezelés menüpontjait.

A füstelvezető, tüzelő berendezés építésével, üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseimmel kihez fordulhatok?

Független tanácsadásért és szakvéleményért forduljon bizalommal kéményseprő mestereinkhez. A fűtési rendszer kialakításával, a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével, vagy átépítésével kapcsolatosan segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtést valósítsanak meg. Az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálatát a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok keretében végezzük

 

 

2016. július 1-től ingyenes lett a kéményseprés, de nálam az első félévben ellenőriztek és egész évre befizettem a díjat. Mi lesz ezzel a pénzzel?

Az országban évtizedek óta mintegy 4,5 millió égéstermék-elvezetőt kell a kéményseprőknek sormunka keretében, azaz külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként ellenőrizniük és tisztítaniuk. Ilyen mennyiségű kéményállományt csak folyamatos munkavégzés mellett, időben ütemezve és a teljes naptári évre elosztva lehet vizsgálni. Mindez azt jelenti, hogy egyes ingatlanokban már az I. félévben, másokban pedig a II. félévben kerül sor a kéményseprőipari sormunkára a területi közszolgáltató munkaütemezésétől függően.
A kéményseprő szolgáltató által az idei I. félévben ellenőrzött háztartásokban tehát nem éves díjat fizettek az ingatlan használói, hanem kizárólag az elvégzett kéményseprőipari sormunka önkormányzati rendeletben meghatározott egyszeri díját térítették meg a munkavégzést követően, azaz utólag a területi szolgáltatónak. Az időarányos (negyedéves, féléves, éves) díjfizetés így fogalmilag kizárt. Az önkormányzati rendeletben rögzített mértékű díjat a szolgáltató így jogszerűen, a munkavégzés ellentételezéseként szedhette be az érintett háztartásokban. A díj a közszolgáltató bevétele, amely a költségei fedezésére szolgál. Ennek megfelelően a közszolgáltatás igénybevételét követően megfizetett díjból nincs az ingatlan használójának visszajáró „fennmaradó összeg”.

Milyen iratokat kell előkészíteni a kémény műszaki átvételekor?

A kéményseprő a helyszíni műszaki vizsgálatot a tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) belügyminiszteri rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények és módszerek szerint végzi, és a megrendelőtől a következő iratokat kérheti:

 • az építészeti, gépészeti terveket,
 • az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,
 • az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramokat, táblázatokat, ezek hiányában az égéstermék-elvezető szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,
 • az égéstermék-elvezetőbe beépített építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot, esetleges egyéb nyilatkozatot,
 • a kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,
 • a kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb, helyszínen létesített tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről, és
 • a villámvédelmi jegyzőkönyvet.

KIEGÉSZÍTÉS:

Villámvédelmi jegyzőkönyvvel általánosságban csak azok az épületeket és egyéb építmények rendelkeznek, ahol az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) villámvédelmi előírásai szerint, villámhárító berendezés kiépítésére volt szükség. A villámvédelmi jegyzőkönyv a villámhárító berendezés rendszeres felülvizsgálatát igazolja.
Fontos tudni, hogy a kémények, kürtők villámvédelmi szempontból különleges épületnek és építménynek minősülnek, és villámhárító berendezéssel kell rendelkeznie a 20 méternél magasabb egyedül álló kéményeknek, valamint az épülettel összeépített, annak magasságát legalább 5 méterrel meghaladó kéményeknek és kürtőknek, az épület rendeltetésétől függetlenül.

 

Mi minősül időlegesen használt ingatlannak?

Időlegesen használt az az ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki. Ide tartoznak a nyaralóövezeti ingatlanok is, ahol csak hétvégenként, leginkább nyáron tartózkodnak az ingatlanhasználók. Ezen ingatlanok kéményei olyan csekély igénybevételnek vannak kitéve, hogy tisztításuk a törvény által meghatározottak szerinti legritkább esetben, négyévente szükséges.
A kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató csak akkor tekint egy ingatlant időlegesen használtnak, ha az nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan és időlegesen használt jellegét a tulajdonos a kéményseprőipari szervnek a jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette.

Az én házamban évek óta nem lakik senki. Bejelenthetem, hogy lakatlan ingatlan?

A kéményseprőtörvény nagyon helyesen, nem használja a lakatlan ingatlan fogalmát. A törvény kéményekre fókuszál. Azt vizsgálja, hogy egy kémény alkalmas-e, hogy tüzelőberendezést csatlakoztassanak hozzá. Amennyiben annak bekötőnyílása szabad, kitorkollása nem zárt, úgy bármikor beüzemelhető, így természetesen vizsgálni és tisztítani kell, mert veszélyforrást jelent. Az ilyen ingatlanok esetében a tulajdonos bejelentés útján jelezheti, hogy ingatlana időlegesen használt, ekkor négyévente egyszer kötelező az ellenőrzés és a tisztítás.

 
 
******************************************
 

Hogyan juthatnak a gazdálkodó szervezetek a kéményseprőipari szolgáltatáshoz?

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ellátási területébe tartozó megyékben a lakossági sormunkát végzi, július elseje óta ingyenesen. Ugyanezt a sormunkát a gazdálkodó szervezetek részére az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozók vagy szolgáltató cégek teljesítik megrendelés alapján, költségtérítés ellenében.

A gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás – tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, szükség szerint tisztíttatni.

Jelenleg minden megyében van legalább egy kéményseprőipari szolgáltató, így ezt a munkát tőlük kell megrendelni, az ingatlanban működő tüzelő- és fűtőberendezés típusától függő gyakorisággal: gázüzemű és zárt égésterű eszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente. Ahol egy megyében több szolgáltató tevékenykedik, ott az eddigi kéményseprőkörzet szerinti felosztásban látják el az egyes településeket. Az erről szóló országos nyilvántartás a BM OKF honlapján elérhető: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista

Speciális helyzetben azok a gazdálkodó szervezetek vannak, amelyek nem egy önálló ingatlanban működnek, hanem olyan társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben, ahol a kémény osztatlan közös tulajdonban van. Ezekben az úgynevezett albetétekben az ellenőrzést a tervezett sormunka keretén belül – külön megrendelés nélkül – a katasztrófavédelem végzi, de a tevékenységért költségtérítést kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprőipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányos része.

A sormunkán felüli – egy-egy kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos – kéményseprői tevékenységet abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet önálló ingatlanban működik, a nyilvántartásba vett kéményseprőipari szolgáltató, ha az ingatlan társasház, vagy lakószövetkezet része, akkor közfeladatként a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi, költségtérítés ellenében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatóság ellátási területén működő nyilvántartásba vett kéményseprőipari szolgáltatók megyei bontásban az igazgatóság weblapján tekinthetőek meg:

http://jasz.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kozadat/jasz/198-nyilvantartas-kemenysepro-ipari-kozszolgaltatokrol.xls

 
 
***************
 ****************************************************************

 ***************

 

 

 
 
 
***************
 ****************************************************************

 ***************

 


 

 

A vonatkozó rendelet letölthető itt

 
 
***************
 ****************************************************************

 ***************

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan
("A" típusú pályázat) ,
valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
("B" típusú pályázat),
összhangban

 

Az "A" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

   

A "B" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

Felhívás

ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tartója és tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírásra 2016. szeptember 15. – október 15. napja között kerül sor.

Az ebösszeírást az önkormányzat által erre meghatalmazott dolgozók végzik.

Az összeírásra szolgáló adatlap a www.tiszapuspoki.hu honlapról is letölthető, illetve kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

Az adatlapot kérjük hiánytalanul kitöltve és aláírva a fenti időszakban a Polgármesteri Hivatalba – nyitva tartási időben a titkárságon leadva, munkaidőn túl a bejáratnál lévő postaládába bedobva vagy levélben – visszajuttatni.

Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni az oltási könyv alapján.

A kitöltéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban,

a titkárságon

Telefon: 06-56/445-000 (mellék száma: 0)

Felhívjuk az Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege a 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján 30.000. Ft.

Kérjük szíves együttműködésüket!

Tiszapüspöki Község Önkormányzata

 

 

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

Eboltási hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2016. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

 

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2016. szeptember 08. csütörtök:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 09. péntek:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 10. szombat:

·  08.00-12.00 óráig

 

 

 

Pótoltás:

 

2016. szeptember 19. hétfő:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 20. kedd:

·  13.00-17.00 óráig

 

Lehetőség van háznál történő oltásra is, előzetes megbeszélés alapján.

 

Az oltást végző orvos: Dr. Nagy József – 06-20/941-56-38

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft. Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a chippelést is elvégezzük. Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le. A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS!

 

 

Tiszapüspöki településen is elindul a zöldhulladék szervezett szállítása, melyet a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. végez.

 

A zöldhulladék-szállítási napok egybeesnek a szelektív edények ürítési napjaival.

 

A Szolgáltató, az általa biztosított zsákban kihelyezett zöldhulladékot (fű, levél, nyesedék, stb.), valamint a maximum 1 méter hosszú és 50 cm átmérőjű,  madzaggal (nem dróttal!) átkötött gallyhulladékot szállítja el.

 

A zöldhulladék részére, a Szolgáltató a 2016. évben tervezett 8 alkalmat számítva összesen 16 db ingyenes zsákot biztosít a vele szerződésben álló ingatlantulajdonosok számára. A zsákok átvehetők a Polgármesteri Hivatal udvarán, a hivatal nyitva tartási ideje alatt, 2016. május 6-tól.

 

Az első szállítás napja 2016. május 10. (kedd).

 

                                                                                                                  Bander József

                                                                                                                   polgármester

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

 

 

  ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

  ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

F E L H Í VÁ S!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL KAPCSOLATBAN

A TRV ZRT. munkatársai valamennyi – a házi bekötést még nem regisztráló – ingatlant felkeresnek helyszíni ügyintézés céljából.

 

Ezen túl kihelyezett ügyfélfogadást is tartanak

a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

 péntekenként  8.00-12.00 óráig.


                                                                                           

                                                 Tiszapüspöki Önkormányzat

 

 

 

 ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Kéménytüzek

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárd tüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján a háztartási tüzelőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértéket, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra. 
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberei életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

  

 

 ************** 

 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 

 

 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 
************** 
 ****************************************************************

 **************

 

 
 
 
************** 
 ****************************************************************

 ************** 

 

 

Bursa 2015. pályázat

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan
("A" típusú pályázat) ,
valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
("B" típusú pályázat),
összhangban

 

Az "A" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

A "B" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

 

 

 
************** 
 ****************************************************************

 ************** 

 

 

 
**************
 ****************************************************************
 **************

 

eboltási hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2015. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

 

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2015. szeptember 1. kedd:

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 2. szerda:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 3. csütörtök:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 4.péntek:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 5. szombat:

 

·  08.00-12.00 óráig

 

 

Pótoltás:

 

2015. szeptember 25. péntek:

 

·  08.00-13.00 óráig

 

2015. szeptember 26. szombat:

 

·  08.00-12.00 óráig

 

Lehetőség van háznál történő oltásra is, előzetes megbeszélés alapján.

 

Az oltást végző orvos: Dr. Nagy József – 06-20/941-56-38

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft. Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a chippelést is elvégezzük. Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le. A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 
**************
 ****************************************************************
 **************

 

VÁLTOZÁS!

 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatalának
ügyfélfogadási rendje
 

2015. augusztus 3-tól megváltozott

Hétfő 800 - 1200

 
Helyszín: Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal titkársága
 
 
**************
 ****************************************************************
 **************
 
 
**************
 ****************************************************************
 
 
 H Ő S É G R I A D Ó!
2015.06.11. 12.00 órától 06.15. 24.00 óráig az ország területére 2. fokú hőségriasztás lett elrendelve.
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

Kiegészítés

a szociális ellátások változásával kapcsolatos sajtóanyaghoz

 
" Az egyes juttatások kifizitésénél megszűnik a házipénztárból történő készpénzes kifizetés lehetősége, az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy postai úton, vagy bankszámlára kéri a juttatást."
 
A nyilatkozatot az érintettek a februári kifizetésnél kézhesz kapják.
 
 
 
 
 
 
 
*     *      *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete állást hirdet

 

A betöltendő munkakör: közmunkaprogram irányítója

 

Az állás betölthetőségének kezdő időpontja: 2015. március 01.

 

Az Mt. szerinti jogviszony időtartama: határozatlan idő, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

Bérezés: megegyezés szerint

 

Jelentkezési feltételek, képesítési előírások:

 

-          középfokú iskolai végzettség

-          előnyt jelent: építőipari vagy mezőgazdasági szakképesítés

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

-          képesítést igazoló oklevél másolata

-          önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Jelentkezési határidő: 2015. február 20. 12 óra

Cím: 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

A felhívás közzétételre kerül:

-          Új Néplapban egy alkalommal

-          www.tiszapuspoki.hu oldalon

-          Tiszapüspöki Önkormányzat facebook oldalán

-          Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 

Elbírálás:

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 28. napjáig

 

 

Érdeklődni:

Bander József polgármesternél személyesen vagy telefonon

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatalban, hivatali időben, Tiszapüspöki, Fő út 93.

Telefon:56/445-000

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2015. január 29-én csütörtökön a kóbor ebek begyűjtését végzik a településen. Kérem a kutyatartókat, gondoskodjanak állataik elzárásáról.

Bander József polgármester
 
**************
 ****************************************************************
************** 

Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a településen keletkezett kátyúk ügyében a kivitelező céggel a kapcsolatot felvettük, a hét folyamán felmérik a problémás utakat, azok kijavításáról gondoskodni fognak.
Kérem szíves türelmüket a végrehajtásig.

Bander József polgármester
 
 **************

 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 **************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*************************************************************************************

 

            BURSA HUNGARICA 20

 
 *************************************************************************************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************


**************
 ****************************************************************
**************
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
EB OLTÁSI HÍRDETMÉNY

 

Tiszapüspöki Községben az ebek szervezett veszettség elleni kötelező védőoltása 2014. szeptember hónapban, az alábbi időpontokban történik a Polgármesteri Hivatal udvarában.

 

2014. szeptember 03. (szerda)                       13 órától - 17 óráig

2014. szeptember 04.(csütörtök)                   13 órától - 17 óráig

 2014. szeptember 05.(péntek)                        13 órától – 17 óráig

 

 

Pótoltás:

2014. szeptember 25. (csütörtök) 13 – 17 óráig

2014. szeptember 26. (péntek) 13 - 17 óráig

vehető igénybe a szolgáltatás.

 

Oltás ebenként 3.000.-Ft.

Eboltási könyv pótlása 200.-Ft.

Féregtelenítő tabletta ára 100.-Ft/db. (A szükséges mennyiség az eb súlyától függő, 10 kg-onként 1 db szükséges.)

A kötelező védőoltás- és mikrocsippel történő ellátás jogszabályi hátterét a 164/2008. (XII.20) FVM  rendelet előírása tartalmazza, mely szerint az ebtartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb kort elért ebet akár egyénileg, akár az összevezetés helyszínén és időpontjában beoltatni és ezzel egyidejűleg féregteleníttetni, amit a helyszínen az állatorvosnál kell kérni.  Továbbá a 41/2012. (II.26) Kormányrendelet értelmében minden négy hónaposnál idősebb eb transzporderrel (mikrochippel) tartható, melyről az állattartó köteles gondoskodni.

Háznál történő oltást a helyszínen előzetes bejelentéssel lehet igényelni, ebben az esetben az eb oltására szombat és vasárnapi napokon kerül sor. Továbbá mikrocsippel történő ellátást is ily módon lehet kérni. Ennek költsége 3.500.-Ft/eb.

Kérünk minden eb tartót, hogy az oltásra az eb kisállat egészségügyi könyvét hozza magával.

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

FELHÍVÁS!

 

 

A csatornázási beruházást végző EuroAszfalt Kft. kérésére

 tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy a csatornahálózatra való rácsatlakozás és a rendszerbe történő

szennyvíz eresztése az átadásig

 

szigorúan tilos!

 

Az illegális csatlakoztatás büntetőjogi feljelentést von maga után

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Figyelem!

 

Nyári  diákmunka

                    

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal koordinálása mellett a kormányhivatalok munkaügyi kirendeltségei megvalósításával

 

 „ A nyári diákmunka elősegítése 2014”

 

elnevezésével munkaerő-piaci programot indít.

 

A program célcsoportjába a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak.

 

A program keretében ebben az időszakban legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás támogatható.

 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, járási munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségre bemennie annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

                                                                                            Polgármesteri Hivatal

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 


 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Tájékoztatás

utcanévváltozásról

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy 2013. január 1-jétől közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

 

Emiatt Tiszapüspöki településen a Mező Imre utca, a Rózsa Ferenc utca és a Sallai Imre utca neveinek megváltoztatása vált szükségessé. Erre vonatkozó döntését a képviselő-testület a 2013. szeptember 19-i ülésén hozta meg, mely szerint 2013. október 01. napjától

 

1.     a Mező Imre utca helyett a Mező utca,

2.     a Rózsa Ferenc utca helyett a Rózsa utca,

3.     a Sallai Imre utca helyett Zsák utca

 

elnevezéseket kell használni.

 

Az utcák lakói a szükséges teendőkről név szerinti értesítést kapnak.

 

 

 

 

                                                                                                               Polgár István polgármester  

 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

  

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS PROGRAMRÓL

 

 

Legkésőbb 2014-ben megszűnik a földi, analóg sugárzású TV műsorszórás, helyébe a digitális műsorterjesztés lép. Az átállás után azok a háztartások, ahol jelenleg un. „hagyományos” analóg földfelszíni vétellel televízióznak, nem tudnak majd televíziót nézni.

A mintegy 500 ezer érintett háztartás közül azokat, akik szociálisan rászorultak, az állam segíti majd abban, hogy ne maradjanak televízió vételi lehetőség nélkül.


További részletek

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

F E L H Í V Á S

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18.§(3) bekezdése alapján: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a fenti hivatkozott előírás szerinti tűzvédelmi használati szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi. Vegetációs tűzesetek során – amennyiben megállapítást nyer, hogy a tüzet tűzvédelmi szabály megszegése idézte elő – a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet – és balesetbiztosításról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján tűzvédelmi bírságolási eljárást kell kezdeményezni.

 

A szabadtéri tűzesetek kialakulásának megelőzése, valamint a fentiek szerint alkalmazandó szankcionálások elkerülése érdekében kérem, hogy a tulajdonába és/vagy művelése alá tartozó területek tisztán tartásáról, a növényi hulladék elszállításáról gondoskodni szíveskedjen az érintett területek vonatkozásában.

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat pályázat útján bérbeadásra meghirdeti:

a Tiszapüspöki külterület 02/4. hrsz. alatt található 3409 m2 területű, Környezetvédelmi és Ökológiai Oktatóközpont rendeltetésű ingatlanát.

Bérleti szerződés öt éves időtartamra köthető, 2013. július 01. napjától.

Az ingatlan induló bérleti díjára pályázó tehet ajánlatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 02.

Helye: Polgármesteri Hivatal (Tiszapüspöki, Fő út 93.). A részletes pályázati kiírás itt vehető át.

Bővebb felvilágosítás: 56/445-000”

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 

T á j é k o z t a t ó

a szennyvízberuházásról

 

 

A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósítani tervezett szennyvízelvezetés és tisztítás projekt újabb szakaszába lépett.

  

További részletek

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 

 

 IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2012.(XII.21.) számú rendeletével a település illetékességi területén helyi iparűzési adó bevezetéséről döntött 2013. január 01. napjától.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,5%-a. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.

 

Az iparűzési adó bejelentkezési nyomtatvány beküldési határideje

2013. január 15.,

a Polgármesteri Hivatal címére (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.).

 

 

                                                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                              jegyző

Bejelentő adatlap letöltése itt

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 

              

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
Tájékoztatás

 

 

Társaságunk szolgáltatási területén 2012. II. negyedévétől vagyis április hónaptól kezdődően a bekötési mérővel rendelkező lakossági    fogyasztóink vízóra leolvasási és számlázási üteme megváltozik.

 

Negyedévente a negyedév első két hónapjában részszámlát a negyedév utolsó hónapjában elszámoló számlát készítünk (Pl: 2012. II.   negyedévében április-május hó részszámla, június hóban elszámoló számla készül)

 

Ennek megfelelően 2012. év június, szeptember és december hónapokban az eddig megszokott vízóra leolvasók helyett, társaságunk    dolgozói végzik a tényleges vízóra leolvasást, melynek megfelelően készítjük el az elszámoló számlát. A részszámlában szereplő   mennyiség megállapítására kétféle lehetőséget biztosítunk fogyasztóinknak:

         az utolsó rendszeres számlát megelőző 365 nap átlagfogyasztása alapján megállapított m3 mennyiség, vagy

         a fogyasztó által kért átlag m3 mennyiségen alapuló számlázás.

 

Az átlagfogyasztáson alapuló részszámlákban szereplő mennyiség mindig azonos az elszámoló számlák közti időszakban.   Természetesen fogyasztóink is megadhatják, módosíthatják a részszámlákban szereplő m3 mennyiséget, melyre telefonon vagy   személyesen történt egyeztetés alapján van lehetőségük.

 

Továbbá tájékozatjuk a tisztelt fogyasztóinkat, hogy a díjbeszedős fizetési mód megszűnését követően lehetősége van a számlák   csoportos megbízással vagy egyedi utalással történő rendezésére.

 

A csoportos beszedési megbízás a kényelmes számlafizetési megoldások egyike. Ebben az esetben Önnek kell felkeresni a lakossági   folyószámláját vezető pénzintézetét, ahol az Ön felhatalmazása alapján lesz jogosult társaságunk a víz- csatornadíj számláinak havi   rendszerességgel történő leemelésére. így nem kell időt szakítania a számiabefizetés elintézésére. A csoportos beszedési megbízás nem   csak kényelmes, de biztonságos is, mivel a szerződés megkötésekor megadhatja a számlájáról levonható összeg felső határát, és   folyószámláját csak a számla esedékességekor terheljük meg. Számlája kézhezvételét követően az ott szereplő Összeget mindig   leellenőrizheti. Az ügyintézés során ne felejtse el megadni Társaságunknál nyilvántartott számláján szereplő nyolc számjegyű   fogyasztóhely kódját.

 

Az egyedi átutalással történő számla kiegyenlítéséhez kérjük - amennyiben lehetősége van rá - személyesen keresse fel   ügyfélszolgálatát. Akadályoztatása esetén írásban kérheti a fizetési mód megváltoztatását.

Minden további kérdésére munkatársainktól kaphat választ, akár személyesen vagy telefonon. Elérhetőség:

Telefon: +36 56/590-256

 

 

Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.

5200 Törőkszentmiklós, Táncsics M. út 42.

                                                                                                 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 

 

Frissítve ( 2018.08.17. )